ป้าย ธงญี่ปุ่น

ป้าย ธงญี่ปุ่น

สำหรับป้ายธงญี่ปุ่นนั้นจะต้องมีองค์ประกอบรวม 2 ส่วนหลักด้วยกันซึ่งจะต้องครบองค์ประกอบ

1. ป้ายธงญี่ปุ่น มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าในแนวตั้ง โดยวัสดุนั้นจะเป็นชนิดใดก็ได้ ซึ่งโดยปัจจุบันนิยมใช้พลาสติกกไวนิล เพราะมีราคาถูกและทนต่อสภาพแวดล้อม แสงแดดได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับใช้งานกลางแจ้ง ในการพิมพ์งานของเรา เราเย็บไวนิลและขึงให้ลูกค้าอย่างดีและแข็งแรง

2. ขาตั้ง ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญ ที่จะเป็นฐานให้สามารถแขวนป้ายธงญี่ปุ่น

ขนาดและราคาป้ายธงญี่ปุ่น

- ป้ายธงญี่ปุ่นพร้อมขาตั้ง  ขนาด 50*150  ราคา  850 บาท 

- ป้ายธงญี่ปุ่นพร้อมขาตั้ง  ขนาด 60*160  ราคา  950 บาท 

- ขาตั้ง ขนาด  50*160 ซม.  ราคา  399 บาท

- ขาตั้ง ขนาด  60*180 ซม.  ราคา  499 บาท

ค่าออกแบบ 300 บาท ต่อ 1 แบบ

ค่าจัดส่งในเขต กทม. 250 บาท