กฏหมาย PDPA พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค

พรบ-คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล-PDPA.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg